Místní knihovna Nížkovice
Naposledy aktualizováno: 14.11.2017 17:54:03

Akce v r. 2017

16.1.2017

Rodiče čtou dětem - četl MUDr. Suk

Účast: 28 dětí a 2 dospělí

 

20.2.2017

Rodiče čtou dětem - četla paní Poláčková

Účast: 8 dětí a 1 dospělý

 

22.3.2017                                                                                                                    Cestopisná přednáška s promítáním na téma Izrael - Jeruzalém (ve spolupráci s Obcí Nížkovice). Slovem i obrazem provázel P. Mgr. Milan Vavro.

Účast: 28 lidí

 

27.3.2017

Březen - měsíc čtenářů

Návštěva žáků ZŠ Nížkovice v knihovně - seznámení žáků s knihovnou, její historií i současností. Byla vyhlášena čtenářská soutěž Knižní výzva pro čtenáře ve věku do 14 let (včetně) registrované v knihovně v Nížkovicích.

Účast: 30 dětí a 5 dospělých

 

24.4.2017

Rodiče čtou dětem - četl Ing. Fridrich

Účast: 27 dětí a 2 dospělí

 

24.4.2017

Beseda s žáky ZŠ Nížkovice na téma 2.světová válka a osvobození obce (ve spolupráci

s Obcí Nížkovice). Vyprávěli pamětníci těchto událostí p. Jeřábek a p. Mazal.

Účast: 30 dětí a 8 dospělých

 

29.5.2017

Rodiče čtou dětem - četl pan Bárta

Účast: 24 dětí a 2 dospělí

 

21.6.2017

"Čteme pejskovi" je název setkání žáků ZŠ Nížkovice s fenečkou Endynkou, která má canisterapeutický výcvik. Nejprve žáci zhlédli u školy ukázky povelů a práci s pejskem.

V knihovně pokračovalo setkání společným čtením, kterého se zúčastnili největší čtenáři školy. Pak děti odpovídaly na otázky týkající se psů a také místní knihovny. Skládaly puzzle a nakonec mohly odměnit Endynku kouskem sýra.

Účast: 32 dětí a 4 dospělí

 

30.6.2017

Při předávání vysvědčení v ZŠ bylo provedeno vyhodnocení Knižní výzvy pro čtenáře ve věku do 14 let registrované v knihovně v Nížkovicích. Úkoly splnil pouze jeden žák, který byl odměněn panem starostou.

 

14.9.2017

Obec Nížkovice ve spolupráci s Místní knihovnou uspořádala pro seniory tématický zájezd do Brodku u Konice do firmy "Naděje". Zde nás majitelka firmy Mgr. Jarmila Podhorná seznámila s historíí firmy a dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací o léčivých účincích bylin. Prohlédli jsme si bylinkovou zahradu a zakoupili bylinné preparáty, které firma vyrábí.Po obědě jsme absolvovali prohlídku zámku v Boskovicích.

Účast: 43 dospělých osob

 

10.10.2017

Proběhlo první čtení v MŠ pod názvem "Babička čte dětem". Vedoucí knihovny navštívila MŠ a četla dětem před spaním pohádku. Jedná se o spolupráci s MŠ, kdy si děti budou v dalších dnech o vyslechnuté pohádce povídat s paní učitelkou, nakreslí obrázek a možná pohádku zhlédnou i na videu. Tato čtení budou probíhat každé úterý.

Účast: 16 dětí a 3 dospělí

 

17.10.2017

Proběhlo další čtení v MŠ "Babička čte dětem".

Účast: 11 dětí

 

31.10.2017

Čtení v MŠ "Babička čte dětem".

Účast: 10 dětí

 

1.11.2017

Žáci navštěvující družinu při ZŠ a MŠ Nížkovice navštívili knihovnu (1. - 3. ročník). Paní učitelka jim přečetla příběh z knihy Honzíkova cesta a pak si s dětmi  o knize povídala.

Dále si děti měly možnost prohlédnout nabídku dětských knih a některou si půjčit domů.

Knihovna tak získala 6 nových čtenářů.

 

2.11.2017

"Pojďme si číst aneb kniha, kafe kočárek" je název projektu setkávání maminek nebo babiček s dětmi v knihovně. Cílem je přivést děti ke čtení. Dnešní děti se neumějí vyjadřovat a čtenářská gramotnost u mladých lidí v ČR na základě studie PISA z roku 2009 je podprůměrná. Na tomto prvním setkání jsme četli pohádky, povídali si a malovali.

Bohužel přišla jen jedna maminka se svěma dětmi. Součástí setkání je i malé občerstvení.

 

18.11.2017

Přednáška Příběh Titaniku (ve spolupráci s Obcí Nížkovice). Přednášet bude spisovatelka Bc. Dana Šimková.

 
Proces zabral 0.0283 sekund času a 0.59MB paměti.